Onduidelijk spreken?

Bent u slecht verstaanbaar?
Heeft u een spreekberoep en komt u niet goed en duidelijk over bij uw publiek?
Krijgt u wel eens of vaak te horen dat u niet zo moet mompelen en duidelijker moet praten?

Verstaat u uw kind niet goed?
Wordt uw kind niet goed door anderen verstaan?
Wordt er vaak aan u gevraagd wat uw kind nou eigenlijk zegt?

Kunt u op een of meerdere uitingen met ja antwoorden?
Dan is het goed om contact op te nemen voor een afspraak, zodat we een plan kunnen opstellen om de verstaanbaarheid te verbeteren.